Elpriset Idag Per Kwh I Karlskrona

Published Aug 06, 22
10 min read

Timmätning I Karlskrona

För att byta elavtal måste du ha ett anläggnings-id. Detta nummer fungerar som en unik identifierare för dig som står på elnätsavtalet. Artikeln förklarar hur du hittar detta ID på din elmätare eller elfaktura.

Som du kanske hört så varierar elpriset över dygnet. Det styrs nämligen av utbud och efterfrågan och är därför billigare på natten, när de flesta av oss sover, och dyrare på morgonen när vi går upp. Det innebär att det finns pengar att spara genom att välja när du tvättar, laddar din elbil eller dammsuger.

För de flesta av oss så spelar det ingen någon roll när på dygnet vi väljer att förbruka vår el – vi betalar samma pris ändå. Anledningen till detta är att elmätarna i våra hem bara läste av förbrukningen en gång i månaden förr (går vi 25 år tillbaka i tiden gjordes detta faktiskt bara en gång om året). Elpris timme för timme.

Vill du läsa mer om hur elmarknaden fungerar, så har min kollega Henrik skrivit om det här. Med tiden har mätarna, precis som allt annat, blivit bättre och kan nu hantera och spara mer information. Idag kan mer eller mindre alla mätare hantera timvärden och det går därför att betala för den specifika elen man gör av med varje enskild timme.

Timpris eller månadspris på el? En befogad fråga är då: gör det någon skillnad för mig som kund? Svaret är att det beror på om du är beredd att anpassa din elförbrukning. Det går att jämföra med att du köper äpplen från din lokala butik. Om du har möjlighet att köpa många äpplena när de är i säsong och billiga och avstå när de är dyra, så har du möjlighet att spara pengar.

Har du möjlighet att styra din förbrukning och använda el när den är billig och avstå när den är dyr – då har du också möjlighet att spara pengar med ett timprisavtal. Om du däremot vill kunna tvätta och ladda din bil när det passar dig, utan att tänka på elpriset, då är det bättre att du behåller ditt månadspris.

Jag skulle uppskatta att en normal villa kan spara någon eller ett par hundralappar per månad genom att ha timpris och aktivt ändra sitt beteende. Dessutom kommer det smartare och smartare apparater i våra hem som själva kan styra sin förbrukning efter när elen är som billigast. Så får du ett timpris De flesta elbolag kan erbjuda timpris för el (det kallas även timspot), så prata med ditt elbolag om du är intresserad av att teckna ett sådant avtal.

På Mölndal Energi har vi tagit fram en app till våra kunder som gör just det. Är du nyfiken på hur den fungerar kan du läsa mer här.

Vad Kostar 1 Kwh? [2022] Beräkna Elpris Per Kwh I Karlskrona

Vad innebär ett rörligt elpris? Ett rörligt elpris är ett elavtal som följer prisnivån på den nordiska elbörsen Nordpool. Ett rörligt elpris är i långa loppet statistiskt sett ett billigare alternativ. Dagligt pris, marknadspris, rörligt pris, börspris, spotpris … På elbörsen köper elhandlaren el till ett dagligt pris, spotpris, och säljer den sedan vidare till sina kunder.

Spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool är emellertid inte direkt detsamma som elpriset till konsumenten men det kan klassas som ett riktpris. Nord Pools spotpris inkluderar nämligen inte t. ex. skatter eller överföringspriser på elnät. Vad är det som påverkar börspriset? Spotpriset sätts timme för timme enligt utbud. Om det finns ett stort utbud av energi på marknaden, t.

det har varit en blåsig eller regnig höst, kommer spotpriset att falla omedelbart, men också tvärtom – om utbudet är svagare, stiger priset lätt. En kund som köper el till ett fast pris märker inte de stigande elpriserna, men drar inte heller nytta av de sjunkande elpriserna. Timme för timme eller månadsvis Har du en elmätare som mäter och registrerar elförbrukningen på timbasis, kan du välja ett timbaserat elavtal.

När din el faktureras månadsvis, utgörs elpriset av ett volymvägt månadsmedelpris, vilket grundar sig på Nord Pools spotprisnoteringar för aktuellt elområde sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i samma elområde. På både tim- och månadspriserna läggs ännu t. ex. fasta avgifter, påslag, möjliga myndighetskostnader och aktuell moms. För- och nackdelar med ett elavtal som mäts timme för timme Fördelen med ett timbaserat elavtal är att du faktiskt kan påverka dina elkostnader.

ex. tvätten tvättas eller varmvattenberedaren är på (om du har elektrisk uppvärmning) under de timmar då timpriset är billigt. Men detta kräver att du aktivt följer med timpriset på elbörsen och har koll på när elen är billigt. Det lönar sig med andra ord inte att värma upp den elektriska bastun under de dyraste timmarna.

Ibland på vintern kan elpriset stiga drastiskt på bara några timmar. En sådan ökning återspeglas omedelbart i räkningen och höjer kostnaden för den el som används under dessa timmar. Så du måste vara aktiv själv och övervaka marknadspriset och vara medveten om din egen elanvändning. Kommer elpriset att sjunka med tiden? Ju fler elanvändare som sprider ut sin elförbrukning över de billigare timmarna, desto jämnare blir efterfrågan.

Nämligen – om det höga priset fick hundratusentals konsumenter att flytta sin elförbrukning till billigare timmar, skulle det inte behöva byggas så mycket ny produktionskapacitet. På lång sikt återspeglas detta också i kundens plånbok, som ett genomsnittligt lägre elpris. Utbyggnaden av vind- och solcellskraftverk ökar hela tiden och detta kommer också sannolikt att öka rörligheten i elpriserna per timme.

En teknisk förutsättning är att du har en elmätare som mäter din förbrukning timme för timme. Det behöver du inte veta, vi tar reda på det åt dig. När du tecknar avtal med oss gör vi en förfrågan hos din nätleverantör. Har du en timmätare ställer de om till timavläsning.

Aktuella Elpriser I Sverige I Karlskrona

Har du ingen timmätare byter din nätleverantör kostnadsfritt ut till en sådan inom tre månader. När du tecknar ett timavtal samtycker du till att först ha ett rörligt månadsavläst rörligt elavtal till dess att din nätägare bytt mätare och/eller avläsningsmetod. Det innebär att det kan dröja upp till fyra månader innan vi debiterar dig timpris istället för månadsvägt rörligt elpris.

I år har elpriserna ibland legat på minus. Något som kanske inte alltid känts av i plånboken. Det beror förstås på att elräkningen till stor del består av nätavgift och skatt, men också på att spotpriset på el varierar mycket – både från dag till dag, men också från timme till timme (Elpris timme för timme).

Ett timprisavtal är ett ännu mer rörligt avtal. Du betalar nämligen det elpris som är precis vid den tidpunkt som du använder elen. Det gör att du själv kan påverka priset genom din förbrukning. Timprisavtalen har funnits sedan 2012 och syftet är att för att de på sikt ska göra att vi elkonsumenter nyttjar elen mer effektivt.

En stor del av befolkningen kommer hem från jobbet kring fem och sätter på sina spisar, TV-apparater, dammsugare och kanske laddar bilen. Det gör att det uppstår en topp i elförbrukningen som i sin tur betyder dyrare elpriser och skapar större kapacitetsbehov jämfört med ifall elkonsumtionen jämnas ut mer över dygnets alla timmar.

Spot-el I KarlskronaVad Kostar 1 Kwh? [2022] Beräkna Elpris Per Kwh I Karlskrona

Det gör att det också blir mer miljövänligt, eftersom mer av den smutsigare elen används under förbrukningstopparna. Framöver tror Energimarknadsbyrån att vi kommer ha ett ännu mer skiftande elpris i takt att vi mer och mer går över till förnyelsebar energi. Samtidigt gör framtiden med ”internet of things” att apparater i allt större utsträckning sannolikt kommer att kunna styra sig själva och optimera sin elförbrukning.

Det gäller ju att du kan ladda din bil och värma ditt hus vid rätt tidpunkter. Annars kan det i själva verket bli dyrare än med ett vanligt rörligt avtal. Det lönar sig alltså sällan att ha timprisavtal om du bor i bostadsrätt. Enkelt uttryckt, om du har timprisavtal ska du undvika att använda el under den tiden på dygnet när timpriset är som högst.

Du ska istället förbruka som mest el mitt i natten och mitt på dagen, när det alltså är som billigast. All förbrukning går förstås inte att flytta på. Exempelvis kan tillagningen av frukost och middagsmat vara svåra att få till mitt i natten eller på dagen. Andra saker är lättare.

Går dessa att tidsinställa är det förstås toppen. Här gäller det dock att ha med sig att när det kommer till tvättmaskin och liknande utrustning kanske det handlar om en besparing på några tior. En desto större post i elräkningen kan vara luftvärmepumpen eller annan eldriven värme. Går det att ställa in så att den går för fullt de billigare timmarna på dygnet kan ett timprisavtal vara något för dig.

Avtal Och Priser På El I Karlskrona

Men ännu bättre, och inte minst enklare, är om du kan tidsinställa din laddning. Det är vanskligt att räkna på hur mycket pengar du sparar på att betala timpris på elen. Anledningen är förstås att det beror på hur väl du lyckas ställa om din förbrukning till de perioder då elen är som billigast.

Det som kanske är mest avgörande är vilken typ av elförbrukande prylar du har hemma och hur effektivt dess elförbrukning kan tidsinställas. Värms huset av el kan det finnas tusenlappar att spara och generellt gäller att ju högre förbrukning, desto mer att vinna. Elnätsföretaget kan behöva tid för att anpassa elmätningen efter ditt timavtal.

Du kan behöva byta elmätare om du byter till timprisavtal. Det kostar inget.

Från 1 oktober 2012 kan alla Karlstads Energis kunder som har avtal om rörligt pris eller Mixavtal begära att få sin elanvändning mätt timme för timme i stället för månadsvis som de flesta kunder har idag. Du kommer då att kunna se din elanvändning timme för timme under Mina sidor och samtidigt få elen prissatt timvis.

Vad det kommer att innebära för era elkostnader beror på många faktorer, exempelvis hur stor er elanvändning är och vilka möjligheter ni som kund har att styra er elanvändning till de timmar på dygnet då elen är som billigast. Om ni vill ha timmätning beställer ni detta hos vår kundservice genom att ringa 054-540 71 00.Att begära timmätning kostar inget extra. Frågor och svar om timmätning Kan vi som har avtal om fast pris begära timmätning? Nej, det är bara kunder som har avtal om rörligt pris eller ett Mixavtal som kan begära timmätning. Var ser vi vår elanvändning timme för timme? Uppgifter om er elanvändning timme för timme hittar ni under Mina sidor.

Ni kan alltså inte se er elanvändning i realtid. När kan vi se vår användning timme för timme? Senast fem arbetsdagar efter varje månadsskifte ska alla nätägare ha rapporterat in mätvärden till oss. När detta är gjort hittar ni uppgifterna under Mina sidor. Ni kommer alltså inte att kunna se hur stor er elanvändning är i realtid.

★★★★☆
Ett litet och engagerat energibolag

Bra kundtjänst, bra pris och jätte viktigt att de finns för att stödja svensk kärnkraft.

Gustav - 2022-12-05
Läs mer

Nätbolaget har då tre månader på sig att börja leverera de timvärden som vi behöver för att kunna fakturera kunden timme för timme. Ni kan därför tidigast få timmätning inom tre månader från nästkommande månadsskifte. Hur mycket kan vi sänka våra elkostnader om vi styr över vår elanvändning till de timmar på dygnen då elpriset är som lägst? En fråga som är väldigt svår att svara på.

Vad Ingår I Elpriset? I Karlskrona

Timpris - Elavtal - Okq8 I KarlskronaVilket Elavtal Ska Jag Välja? I Karlskrona

En kund med timmätning som har en hög elanvändning och som har en elberoende uppvärmningsform kan påverka sin elräkning mer är en kund med en liten förbrukning, exempelvis en lägenhetskund eller ett mindre företag. Vilka risker tar vi som kund vid byte till timmätning? Om ni använder mycket el under de timmar som elen är dyr, kommer detta sannolikt att ge er en högre elkostnad.

Var hittar vi elpriset timme för timme? På Nordpool Spot (den nordiska elbörsen) kan ni efter 12. 00 varje dag hitta priset timme för timme för nästkommande dygn. Notera att priserna presenteras per Megawattimme (1 MWh=1 000 kilowattimar) och i euro (om du inte byter till SEK, svenska kronor). SE1-4 motsvarar de svenska elområdena.

DogoodEL

Address: Skeppsgatan 19
Phone: 040-39 89 00
Email: hej@dogoodel.se
Elpris timme för timme i Karlskrona

Observera att Karlstads Energis påslag, avgifter för elcertifikat samt skatt och moms tillkommer på de priser som presenteras på Nordpool.

Navigation

Home

Latest Posts

Elpriset Idag Per Kwh I Karlskrona

Published Aug 06, 22
10 min read